Twórczość dzieci

Prace dotyczące jesieni wykonane przez każdą z grup.

13 listopad 2018