Konkurs dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najładniejszej i najciekawszej maseczki ochronnej
10 wrzesień 2020

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najładniejszej  i najciekawszej  maseczki ochronnej
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie  najładniejszej  i najciekawszej  maseczki ochronnej
Celem konkursu jest:                                                                                                                                                                                    
-zachęcenie do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie,                                                           
 -pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci   i rodziców,                                                                                                                                                                  
 -przypomnienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu konkursu.
 NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe lub książkowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola oraz na facebooku.
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane przez rodziców i dzieci w domu.
 • Materiały oraz technika prac dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci.
 • Prace należy składać do osoby odbierającej dziecko przy wejściu do przedszkola do dnia 30 września 2020r
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 października. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola i facebooku.
 Szczegółowych informacji udziela Maria Zadrożniak – dyrektor przedszkola