Konkurs dla dzieci i rodziców na wykonanie oryginalnego instrumentu muzycznego
29 styczeń 2021

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców
na wykonanie oryginalnego instrumentu muzycznego

 
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie konstrukcyjno-technicznym na wykonanie oryginalnego instrumentu muzycznego.
Celem konkursu jest:                                                                                                                                                                                    
-zachęcenie  do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie,                                                     
-zachęcanie do podejmowania aktywności manualnej promującej wykorzystanie różnorodnych materiałów w tym recyklingowych: „Cos z niczego”,                                                
-pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni konstrukcyjno-technicznej  i przestrzennej dzieci oraz rodziców,

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • staranność,  
 • trwałość instrumentu,
 • nawiązanie do tematu konkursu,
 • możliwość wykorzystania instrumentu podczas występu.
 NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe lub książkowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie występu muzycznego oraz wystawy  w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola oraz na facebooku.
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane przez rodziców i dzieci w domu.
 • Materiały oraz technika prac dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  dziecka/dzieci oraz rodzica/rodziców.
 • Prace należy składać do osoby odbierającej dziecko przy wejściu do przedszkola do dnia  26 stycznia 2021r
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 05 lutego 2021r. podczas Balu Karnawałowego.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  i facebooku.