Konkurs konstrukcyjny na wykonanie najciekawszej budowli z klocków
6 czerwiec 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu Konstrukcyjnego na wykonanie najciekawszej budowli z klocków

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału  w konkursie konstrukcyjnym  na wykonanie najciekawszej budowli z klocków.

Celem konkursu jest:

-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
  • Użyty materiał: klocki różnej wielkości, o różnym kształcie,  kolorze i fakturze.
  • Do prac należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania prac.
  • Prace należy  wykonać do dnia  17 czerwca 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2019 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
  • pomysłowość,
  • zastosowanie różnych rodzajów klocków oraz sposoby ich łączenia ze sobą
  • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
  • staranność,
  • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
  • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszą budowlę z klocków, nada  jej tytuł , dołączy zdjęcia w formie elektronicznej, otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Najciekawsza budowla z klocków”.  Wszystkie budowle będą wyeksponowane  na wystawie na zakończenie roku szkolnego.