Międzygrupowy konkurs konstrukcyjny metodą projektu "Kopciuszek"
5 styczeń 2021

Regulamin Międzygrupowego Konkursu  Konstrukcyjnego metodą projektu  „Kopciuszek”

Wychowawcy grupy „Pszczółki” Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie  zapraszają wszystkie grupy do udziału w konkursie konstrukcyjnym  metodą projektu na wykonanie wspólnej  pracy twórczej  „Kopciuszek”.

Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci poprzedzonej czytaniem baśni,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy,
-stworzenie możliwości prezentacji prac wszystkich grup w formie wystawy oraz  omówienia końcowego efektu.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Temat prac  powinien nawiązywać do baśni „Kopciuszek”,
 • W projekcie uczestniczą wszystkie grupy,
 • Każda grupa ma przydzielone przez organizatorów zadanie ściśle związane z tematem projektu:
Grupa „Sówki” – wykonuje konie do karety
Grupa „Żabki” – wykonuje karetę
Grupa „Pszczółki” – wykonuje Kopciuszka
Grupa „ Żuczki” –wykonuje Królewicza
Grupa „Motylki” – wykonuje wróżkę,
 • Technika i materiały użyte do prac dowolne,                                         
 • Wielkość prac powinna być skonsultowana z organizatorami projektu w celu zachowania odpowiednich proporcji efektu końcowego,
 • Do pracy należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów jej powstawania,
 • Prace należy  wykonać do dnia  27 stycznia 2021 r.,
 • Rozstrzygnięcie konkursu wraz z prezentacją prac w formie wystawy nastąpi 29  stycznia 2021 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 
 • adekwatność formy twórczej do tematu pracy, nadanego przez organizatora,
 • odniesienie się do zaleceń organizatora dotyczących zachowania proporcji efektu końcowego,
 • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac,
 •  widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
 • wykorzystanie pomysłów dzieci,
 • różnorodność i atrakcyjność użytych technik i  materiałów,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawsze, oryginalne i  twórcze  prace, otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola  „Kopciuszek w wyobraźni dziecka”. 
Prezentacja prac w formie wystawy końcowego efektu pracy wszystkich grup zostanie wyeksponowana  w głównym wejściu do przedszkola .