Międzygrupowy Konkurs Plastyczno-Przestrzenny metodą projektu na wykonanie pracy twórczej
23 październik 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu  Plastyczno-Przestrzennego metodą projektu  na wykonanie pracy twórczej „Co może parasol?”

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie  zaprasza wszystkie grupy do udziału w konkursie plastyczno-przestrzennym metodą projektu na wykonanie pracy twórczej  „Co może parasol?”

Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy,
-stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Temat pracy dowolny,
 • W projekcie musi być użyty  parasol.
 • Inne materiały, wielkość oraz technika wykonania pracy dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć jej temat nadany przez grupę.
 • Do pracy należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania pracy.
 • Prace należy  wykonać do dnia  25 listopada 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29  listopada 2019 r. podczas „Wieczoru z Andersenem”

JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 • wykorzystanie pomysłów dzieci.
 • sposoby łączenia parasola z innymi materiałami,
 • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • adekwatność formy twórczej do tematu pracy, nadanego przez grupę,
 • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawsze, twórcze  prace otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Parasol może wiele”. 
Wszystkie prace będą wyeksponowane  w głównym wejściu do przedszkola .

Maria Zadrożniak - dyrektor przedszkola