Międzygrupowy Konkurs Plastyczny metodą projektu na wykonanie zwierzątek i innych elementów wyposażenia
13 wrzesień 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu  Plastycznego metodą projektu na wykonanie zwierzątek i innych elementów wyposażenia „Leśnego Przedszkola”

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie  zaprasza wszystkie grupy do udziału w konkursie plastycznym metodą projektu na wykonanie zwierzątek i innych elementów wyposażenia „Leśnego Przedszkola”

Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy,
-stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
  • Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
  • Do prac należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania prac.
  • Prace należy  wykonać do dnia  31 października 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 listopada 2019 r.

JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
  • pomysłowość,
  • zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
  • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
  • staranność,
  • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
  • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawsze  prace otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Najciekawsze Leśne Przedszkole”.  Wszystkie prace będą wyeksponowane w kąciku „Leśne Przedszkole”  znajdującego się przy głównym wejściu do przedszkola oraz będą  stanowiły inspirację do dalszych poczynań w tym zakresie.
Maria Zadrożniak - dyrektor przedszkola