Międzygrupowy Projekt Plastyczny na wykonanie jesiennych dekoracji do „Leśnego Przedszkola”
11 wrzesień 2020

Regulamin Międzygrupowego Projektu  Plastycznego na wykonanie jesiennych dekoracji do „Leśnego Przedszkola”
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie  zaprasza wszystkie grupy do udziału w projekcie plastycznym na wykonanie jesiennych dekoracji (ptaki, liście, grzybki….., pajęczyna……).              
                                                                                                                    
Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-uświadomienie dzieciom następowania  zmian w przyrodzie w zależności od pory roku
-stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
  • Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
  • Prace mają mieć formę przestrzenną.
  • Prace należy  wykonać do dnia 30 września 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2020 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
  • pomysłowość,
  • zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
  • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci ,
  • staranność,
  • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najwięcej  najciekawszych  prac otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Wiemy, co w trawie piszczy jesienią”.  Wszystkie prace będą wyeksponowane w kąciku „Leśne Przedszkole”  znajdującego się przy głównym wejściu do przedszkola.

Maria Zadrożniak - dyrektor przedszkola