Regulamin międzygrupowego konkursu ”Kot, Kotek, Kotunio, Kicia, Kocia”
5 luty 2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
”Kot, Kotek, Kotunio, Kicia, Kocia”


ORGANIZATOR KONKURSU: Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie

CELE KONKURSU:
-poznanie natury i zwyczajów kotów,
-kształtowanie postaw empatycznych w stosunku do zwierząt,
-poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
-promocja postaw twórczych dzieci oraz ich talentów plastycznych,
- inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
- rozwijanie umiejętności manualnych dziec,i
- stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac,

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli po wcześniejszym przygotowaniu dzieci poprzez czytanie bajek, wierszy i informacji o kotach, oglądanie zdjęć sylwet kotów, pogadanki i rozmowy o opiece nad kotem, o zwyczajach, charakterach, ulubionych potrawach i zabawach kotów …… .

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
-Technika prac: - dowolna np.: ( rysunek, collage, praca przestrzenna,, rzeźba lub płaskorzeźba np. w mydle itp….,
- Materiały i wielkość prac dowolna,
-Prace mogą przedstawiać indywidualną postać kota, kocią rodzinę, zabawy z kotem, opiekę nad kotem itp…… ,
- Konkurs trwa od 03 lutego 2021r. do 17 lutego 2021r.,
- Prace należy wykonać do 15 lutego 2021r. i przekazać je osobie odpowiedzialnej za organizację konkursu,

- Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka oraz nazwą grupy,
- Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac. Zdjęcia z konkursu będą dostępne w aplikacji 4Parents , stronie www przedszkola oraz na facebooku,
- Wszystkie prace zostaną omówione i zaprezentowane w formie wystawy dnia 17. 02.2021, w którym obchodzimy „Dzień Kota”.

JURY PRZY OCENIE PRAC WEŹMIE POD UWAGĘ:
-pomysłowość,
-zastosowana technika, forma pracy i materiał,
-staranność i ogólne wrażenie artystyczne,
-nawiązanie do tematu konkursu,
-samodzielność wykonania pracy.

NAGRODY:
- Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy nie później niż 23 lutego 2021r.