Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
11 marzec 2020

Szanowni Państwo! 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w żłobku zostają zawieszone z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można będzie przyprowadzić dziecko do żłobka na zajęcia opiekuńcze jedynie w czwartek  12 marca i w piątek 13 marca. Jednak ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców zaleca się, aby Rodzic skorzystał z zasiłku opiekuńczego do 14 dni dla dziecka w wieku do 8 lat. Jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka do którego uczęszcza dziecko z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
Szczegółowe informacje na stronie ZUS. 
Jednocześnie proszę o przesłanie informacji do godz. 16.00 o ewentualnej obecności dziecka 12 i 13 marca, godzinach jego pobytu w tych dniach i zamawianych posiłkach. 
Brak informacji zwrotnej będzie traktowane jako nieobecność dziecka w żłobku a tym samym odwołaniu wszystkich  posiłków. 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych