Oferta

Wpisowe do żłobka:
I. 300 zł – dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy
II. 100 zł – dla dzieci zapisywanych na kolejny rok szkolny


Opłata za żłobek w roku 2021:
Pakiet 4 godzin: 710 zł
Pakiet 5 godzin: 860 zł
Pakiet 6 godzin: 990 zł
Pakiet 7 godzin: 1070 zł
Pakiet 8 godzin: 1150 zł
Pakiet 9 godzin: 1250 zł
Pakiet 10 godzin: 1365 zł

Dofinansowanie:
Żłobek korzysta z dofinansowania z  Gminy Miejskiej Kraków.

"W roku 2021 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. "czesne") o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji.
Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy ) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl."

W roku 2020 żłobek został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Maluch +, które wynosi 135 zł miesięcznie.

Rabaty:
Karta Dużej Rodziny: 10%
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: 10%
Drugie dziecko (przedszkole/żłobek): 10%

Wyżywienie:
Całodzienne - 14zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie - 2zł, II śniadanie 1,5zł, obiad - 8,5zł, podwieczorek - 2zł.

Zajęcia:
W ramach czesnego w roku szkolnym 2021/2022 oferujemy zajęcia; z j.angielskiego, zabawy logopedyczne, rytmikę, taniec terapeutyczny, zajęcia relaksacyjne oraz dogoterapia (nowe zajęcia od września 2021r.)