Oferta

Promocja na czesne:
Dokonując zapisu*, otrzymają Państwo 50% rabatu na czesne w pierwszym miesiącu uczęszczania Dziecka do żłobka (przy podpisaniu umowy trwającej co najmniej 3 miesiące)

Promocja wpisowe:

Wpisowe do 31 listopada* wynosi 150zł (zamiast 300zł)

*promocja dotyczy dziecka/dzieci, których umowa zacznie obowiązywać przed 31 listopada 2020 roku.Wpisowe do żłobka:
I. 300 zł – dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy
II. 100 zł – dla dzieci zapisywanych na kolejny rok szkolny


Opłata za żłobek w roku 2020:
Pakiet 4 godzin: 655 zł
Pakiet 5 godzin: 795 zł
Pakiet 6 godzin: 920 zł
Pakiet 7 godzin: 990 zł
Pakiet 8 godzin: 1060 zł
Pakiet 9 godzin: 1150 zł
Pakiet 10 godzin: 1265 zł

Dofinansowanie:
Żłobek korzysta z dofinansowania z  Gminy Miejskiej Kraków.

"W roku 2020 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. "czesne") o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji.
Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy ) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl."

W roku 2019 żłobek został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Maluch +, które wynosi 100 zł miesięcznie.

Rabaty:
Karta Dużej Rodziny: 10%
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: 10%
Drugie dziecko (przedszkole/żłobek): 10%

Wyżywienie:
Całodzienne - 14zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie - 2,5zł, II śniadanie 1zł, obiad - 8,5zł, podwieczorek - 2zł.

Zajęcia:
W ramach czesnego w roku szkolnym 2019/2020 oferujemy zajęcia; z j.angielskiego, zabawy logopedyczne, rytmikę, taniec terapeutyczny, zajęcia relaksacyjne oraz religię (dla chętnych).