Rada Rodziców Przedszkole "Glukusie" ul. Ujastek 5b


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

przewodnicząca: Pani Izabela Kielar-Ostrowska
z-ca przewodniczącej: Pani Klaudia Magdoń
skarbnik: Pani Anna Rojek
protokolant: Pani Katarzyna Bicz
członek RR: Pan Michał Burnetko


kontakt do Rady Rodziców: radaglukusie@gmail.com