Rekrutacja


Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie Oddział Ujastek jest kontynuacją Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie na os. Bohaterów Września 82.
 
 Placówka jest w pełni dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych oraz przyjazna dla małych diabetyków, dzieci z celiakią i innymi alergiami.
 
W przedszkolu zatrudniony jest edukator diabetologiczny,  pielęgniarka,  psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić Państwa dzieciom opiekę na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra jest w stanie rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne maluchów oraz dostosować do tego ofertę edukacyjną w oparciu o tradycyjne, katolickie wartości rodzinne i społeczne.
Posiłki podawane dzieciom są również przygotowywane pod konkretne wskazania medyczne danego dziecka. Firma cateringowa, z którą współpracujemy ma zatrudnionego dietetyka, który ustala z rodzicami i lekarzem dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba) indywidualną dietę.
 
Placówka jest czynna od 6.30 do 17.30.
 
Opłata za pobyt dziecka wynosi:
pięć godzin realizacji podstawy programowej za darmo, pozostałe godziny 1 zł za godzinę (0,50 zł m.in.: dla rodzin objętych Programem pn. Karta Dużej Rodziny, Krakowska Karta Rodzinna 3+, Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem).
 
Placówka mieści się w osobnym budynku biurowca Aurum na ul. Ujastek 5B, który posiada duże przestronne sale, przystosowane do potrzeb dzieci. Możliwe jest łącznie utworzenie 5 grup po 25 dzieci.
 
Przy Przedszkolu jest pełnowymiarowy, ogrodzony plac zabaw i ogród o powierzchni 6 arów.

Przedszkole posiada parking wyłącznie dla rodziców dzieci z przedszkola i żłobka.
 
Lokalizacja blisko przystanku tramwajowego Zajezdnia Nowa Huta i zjazdu z obwodnicy Krakowa.
 

 
Kryteria przyjęć do naszej placówki.
 
Kryteria przyjęć I rzędu ustala Miasto Kraków.
Kryteria przyjęć II rzędu (dodatkowe) ustalone są przez Organ Prowadzący Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie:
 
a.       Dzieci z cukrzycą lub celiakią – 70 punktów;
b.      Dzieci z pozostałymi chorobami przewlekłymi i alergiami – 50 punktów;
c.       Dzieci obojga rodziców/ opiekunów pracujących – 20 punktów;
d.      Dzieci posiadające rodzeństwo w Niepublicznym Żłobku „Glukusie” lub Przedszkolu – 35 punktów;
e.       Dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku do Niepublicznego Żłobka „Glukusie” – 30 punktów;
Organ Prowadzący ustala następujące dokumenty jako potwierdzenie spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2:
a.       Dzieci z cukrzycą lub celiakią – orzeczenie o niepełnosprawności lub w przypadku jego braku zaświadczenie lekarskie;
b.      Dzieci z pozostałymi chorobami przewlekłymi i alergiami – zaświadczenie lekarskie;
c.      Dzieci obojga rodziców/ opiekunów pracujących – oświadczenie rodziców oraz pieczęcie zakładów pracy na karcie zapisu dziecka;
d.        Dzieci posiadające rodzeństwo w Niepublicznym Żłobku „Glukusie” lub Przedszkolu – oświadczenie rodziców/opiekunów;
e.        Dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku do Niepublicznego Żłobka „Glukusie” – oświadczenie rodziców/opiekunów;

 Dyrektor Przedszkola "Glukusie"
mgr Maria Zadrożniak