Konkursy i twórczość

Rozstrzygnięcie konkursu "Górnik w kopalni"

15 grudzień 2020

          W dniach od 7-11 grudnia w Naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. ‘’Górnik w Kopalni”. Udział w nim wzięły wszystkie grupy wiekowe z przedszkola. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie na trud pracy górnika i zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i pomysłowe. Każda z grup zaprezentowała coś innego, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace zostały wyeksponowane na wystawie i wzbudziły zachwyt organizatorów a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie najciekawszych prac było bardzo trudne. Nagrodzone prace odznaczały się pomysłowością, widocznym udziałem samodzielnej pracy dziecka i starannością.

Wyróżnienia dla poszczególnych grup i dzieci za pracę indywidualną przedstawiają się następująco:

GRUPA  „MOTYLKI” – wyróżnienie dla grupy                                                                                         
Antoni B. – wyróżnienie                                                                                                                                              
Czytaj więcej

Międzygrupowy konkurs "Górnik w kopalni"

7 grudzień 2020

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ GÓRNIK W KOPALNI”

Organizator konkursu : Publiczne Przedszkole „ Glukusie ‘’ w Krakowie
Celem konkursu jest:
- uwrażliwienie na trud pracy górnika,
- rozwój umiejętności plastycznych dzieci,
- rozbudzenie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci,
- rozwijanie kreatywności oraz twórczej i przestrzennej wyobraźni dzieci,
- stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
- Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
- Prace mogą mieć formę przestrzenną lub płaską.
- Prace wykonuje cała grupa lub indywidualnie każde dziecko.
- Konkurs trwa od 7- 11 grudnia 2020r.
- Prace należy wykonać do 11 grudnia 2020r.
- Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i pierwszą literą nazwiska.
- Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie ,fotografowanie
oraz publikacje prac .
- Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w przedszkolu.
- Zdjęcia z konkursu będą dostępne na stronie internetowej przedszkola, w aplikacji 4Parent’s i facebooku.
JURY PRZY OCENIE PRAC WEŹMIE POD UWAGĘ:
- pomysłowość
- zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
- widoczny udział samodzielny pracy dzieci,
- staranność,
- ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy.
NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie międzygrupowego projektu na wykonanie jesiennych dekoracji

16 październik 2020

Przez cały miesiąc wrzesień trwał międzygrupowy projekt na wykonanie jesiennych dekoracji do „Leśnego Przedszkola”. Dzieci ze wszystkich grup pod opieką nauczycieli wykonywały różne elementy jesiennych dekoracji, dlatego też  każdego dnia kącik Pani Sowy stawał się coraz bardziej kolorowy, bogatszy i  jesienny.  Decyzją  jury,  najciekawsze dekoracje wykonały dzieci z grupy „Żabki”  i  „Pszczółki” i to własne te dwie grupy otrzymują Certyfikat Dyrektora Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie za najciekawszy projekt  „Wiemy, co w trawie piszczy jesienią”.
Dzieciom i Nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! Czytaj więcej

Międzygrupowy Projekt Plastyczny na wykonanie jesiennych dekoracji do „Leśnego Przedszkola”

11 wrzesień 2020

Regulamin Międzygrupowego Projektu  Plastycznego na wykonanie jesiennych dekoracji do „Leśnego Przedszkola”
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie  zaprasza wszystkie grupy do udziału w projekcie plastycznym na wykonanie jesiennych dekoracji (ptaki, liście, grzybki….., pajęczyna……).              
                                                                                                                    
Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-uświadomienie dzieciom następowania  zmian w przyrodzie w zależności od pory roku
-stworzenie możliwości omówienia i prezentacji prac.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
  • Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
  • Prace mają mieć formę przestrzenną.
  • Prace należy  wykonać do dnia 30 września 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2020 r.
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie maseczki ochronnej

16 październik 2020

Konkurs plastyczny dla Dzieci i Rodziców na „Najciekawszą maseczkę ochronną” został rozstrzygnięty!!!
W konkursie wzięło udział 17 rodzin. Różnorodność pomysłów, ciekawy dobór materiałów, oryginalność wykonania maseczek można obejrzeć na zdjęciach jak również na wystawie. Jury konkursowe szczególnie podkreśliło twórcze podejście do tematyki konkursu, pracochłonność i estetykę wykonania.
A oto nagrodzone prace:
 
I miejsce - Natalia Z. z grupy Żuczki
 
II miejsce -  Mirosława F. z grupy Sówki
II miejsce – Zosia O. z grupy Żuczki
 
III miejsce -  Aleksander D. z grupy Sówki
III miejsce -  Julek D. z grupy Pszczółki
 
 
Wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włączenie się do zabawy !!! Czytaj więcej

Konkurs dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najładniejszej i najciekawszej maseczki ochronnej

10 wrzesień 2020

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najładniejszej  i najciekawszej  maseczki ochronnej
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie  najładniejszej  i najciekawszej  maseczki ochronnej
Celem konkursu jest:                                                                                                                                                                                    
-zachęcenie do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie,                                                           
 -pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci   i rodziców,                                                                                                                                                                  
Czytaj więcej