Konkursy i twórczość

Regulamin Międzygrupowego Konkursu na wykonanie „Kącika Teatralnego” w swojej sali zajęć.

31 październik 2018

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału w konkursie na zorganizowanie kącika teatralnego w swojej sali zajęć.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i nauczycieli do:
-częstych zabaw w teatr inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci,
-wykorzystywania na co dzień wszystkich typów ekspresji dziecięcej a więc plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej,
-rozwijania uzdolnień twórczych i zainteresowań teatralnych dzieci,
-gromadzenia eksponatów związanych z teatrem,

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do  nauczycieli i dzieci wszystkich grup.

JURY PRZY OCENIE KĄCIKA  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • przydatność w codziennej pracy (funkcjonalność),
 • możliwość wzbogacania kącika o nowe elementy,
 
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszy Kącik Teatralny otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola „ Grupa Otwarta na Teatr”
Wszystkie Kąciki Teatralne będą wyeksponowane w sali zajęć przez cały rok szkolny i będą  stanowiły inspirację do zabaw w teatr i gromadzenia eksponatów teatralnych.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Kąciki powinny być wykonane przez nauczycieli wspólnie z dziećmi w przedszkolu.
 • Kącik Teatralny musi mieć formę przestrzenną.
 • Kącik Teatralny może być teatrem kukiełkowym, teatrem cieni lub teatrem żywego aktora.
 • Materiały oraz technika wykonania Kącika Teatralnego dowolna.
 • Kącik należy zorganizować do dnia  31 października 2018r.
Czytaj więcej

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Przedszkolak z cukrzycą"

30 październik 2018

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie „Dyniowej Inspiracji” opartej na motywie bajkowym.

15 październik 2018

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie przestrzennym na wykonanie postaci lub rzeczy związanych z bajką, w którym głównym tworzywem jest dynia.
Celem konkursu jest zachęcenie do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu  w rodzinie, popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych i dekoracyjnych oraz pobudzenie pomysłowości aranżacji, kreatywności, oryginalności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci i rodziców.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość aranżacji
 • zastosowany materiał (dynie można łączyć z innymi materiałami)
 • walory artystyczne i estetyczne
 • nawiązanie do tematu konkursu.
 • oryginalność
 
 NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe lub książkowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w przedszkolu.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane przez rodziców i dzieci w domu.
 • Praca  przestrzenna musi przedstawiać postać lub rzecz z wybranej, dowolnej bajki np.: Calineczka, Królowa Śniegu, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Złota Rybka, Smok Wawelski  ………,  kareta, chatka Baby Jagi , pałac, konie, lampa  Alladyna, wrzeciono ……….. itd.
 • Praca  ma mieć formę przestrzenną.
 • Materiały użyte do łączenia z dynią  dowolne.
 • Materiały użyte do malowania „Dyniowej Inspiracji” dowolne.
 • Wielkość prac dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci.
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie kukiełki do przedstawienia "Czerwony Kapturek"

12 październik 2018

W konkursie wzięło udział 11 rodzin, które wspólnie z dziećmi w wolnym czasie wykonały piękne, oryginalne kukiełki. Wszystkie kukiełki zachwyciły jury do tego stopnia, że nie mogło się zdecydować na wybór tej najpiękniejszej. Poproszono więc przedszkolaków i rodziców aby to właśnie oni rozstrzygnęli konkurs. Rodzice głosowali poprzez podarowanie najpiękniejszej kukiełce granatowego żetonu, dzieci zaś operowały zielonym żetonem. Ogólnie dzieciom najbardziej podobał się wilk i sowa, rodzice zaś optowali za jeżem i leśniczym. Po zsumowaniu jednak głosów rodziców  i dzieci werdykt jest następujący:
I miejsce            -  Karol H. z rodziną za kukiełkę „Wilk”
                          -  Iga Z. z rodziną za kukiełkę „ Sowa”
II miejsce          -  Jakub J. z rodziną za kukiełkę „Jeż”
                         -  Szymon Z. z rodziną za kukiełkę „Leśniczy”
III miejsce        -  Szymon K. z rodziną za kukiełkę „Babcia”
                         -  Daniel P. z rodziną za kukiełkę „Myszka”
Wyróżnienie    -  Oliwia K. z rodziną za kukiełkę „ Czerwony Kapturek”
Nagrody za udział:        - Beniamin O. z rodziną za kukiełkę „Lis”
                                    - Oskar B. z rodziną za kukiełkę „Zając”
Czytaj więcej

Konkurs na wykonanie kukiełki do przedstawienia „Czerwony Kapturek”

27 wrzesień 2018

Przedszkolak z cukrzycą II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - wyniki

3 styczeń 2018

W ramach przypadającego na dzień 14 listopada 2017r. „Światowego Dnia Cukrzycy”, nasze przedszkole zorganizowało już po raz kolejny „Miesiąc diabetyka”, gdzie wśród różnych przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym,  szczególne miejsce zajęła organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Przedszkolak z cukrzycą”.
Była to już druga edycja tego konkursu adresowana do przedszkoli  na terenie  Polski, opiekujących się dziećmi z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym również z alergiami pokarmowymi i cukrzycą.
Otrzymaliśmy około 40 ciekawych prac plastycznych a najciekawsze z nich zostały nagrodzone i wyróżnione.
Oto lista zwycięzców:
 • I miejsce: Michał (6lat) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej
 • II miejsce: Oliwia (6lat) Przedszkole nr 5 w Luboniu
 • III miejsce: Łucja (4,5lat) Przedszkole nr 58 w Warszawie
 • WYRÓŻNIENIE: Filip (6lat) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej
 • WYRÓŻNIENIE: Alicja (6lat) Samorządowe Przedszkole w Bielsku
 • WYRÓŻNIENIE: Łukasz (6lat) Samorządowe Przedszkole w Bielsku
 • WYRÓŻNIENIE: Julia (6lat) Publiczne Przedszkole nr 2  w Goleniowie
 • WYRÓŻNIENIE: Karina (6lat)  Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
 • WYRÓŻNIENIE: Agata (6lat) Publiczne Przedszkole nr 2 w Goleniowie
 • WYRÓŻNIENIE: Olga (6lat) Publiczne Przedszkole nr 2 w Goleniowie
 • WYRÓŻNIENIE: Zosia (5lat) Przedszkole Miejskie nr 11 w Lesznie
 • WYRÓŻNIENIE: Nina (5lat) Przedszkole Miejskie nr 11 w Lesznie
Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Wyrażamy również nadzieję, że organizacja takiego konkursu poszerzy u dzieci wiedzę z zakresu dia Czytaj więcej