Informacja dla Rodziców
30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo Rodzice!!!
Właściciel Niepublicznego Żłobka”Glukusie” w Krakowie rozważa możliwość uruchomienia częściowej działalności w formie opieki nad dziećmi, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy ze sprawowaniem  opieki nad dzieckiem w domu.
Zwracamy się zatem z pytaniem, jak wielu z Państwa byłoby zainteresowanych uczestnictwem swojego dziecka w zajęciach opiekuńczych na terenie żłobka w obecnych warunkach epidemicznych.
W przypadku ewentualnego zainteresowania taką formą opieki, prosimy określić w jakich godzinach chcielibyście Państwo pozostawić dziecko w żłobku.
Taką informację należy przesłać na adres : sekretariat@glukusie.pl  do 5 maja 2020r. do godz. 12.00.
Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w zajęciach opiekuńczych nie jest obowiązkowe a z uwagi  na to, że zajęcia  będą odbywały się w grupach, mogą stanowić ryzyko zakażenia koronawirusem.
O dalszych podjętych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Informacja dla Rodziców