Ogłoszenie dla Rodziców
5 maj 2020

Szanowni Państwo Rodzice!

Biorąc pod uwagę stanowisko Lekarzy, Władz Miasta Krakowa oraz zaniepokojonych Rodziców,  Właściciel Niepublicznego Żłobka „Glukusie” w Krakowie postanowił otworzyć żłobek w terminie późniejszym niż w sugerowanym przez MRPiPS tj. 06 maja 2020r.

Żłobek zostanie otwarty, gdy realne będzie zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce.

Cały czas trwa dostosowanie placówki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z niej dzieciom, rodzicom oraz pracownikom.

O możliwym terminie otwarcia żłobka będziemy Państwa informować.

Ogłoszenie dla Rodziców