Dyrektor 

Specjaliści - konsultacje dla rodziców

Prosimy o kontakt telefoniczny (510-431-751) lub poprzez pocztę e-mail.


Logopeda
- Natalia Koczy-Szpecht

Wtorek w godzinach 16:00-17:00

e-mail: natkoczy@gmail.comPsycholog - Klaudia Borkowska


Poniedziałek w godzinach 7:00-8:00

e-mail: klaudia.j.borkowska@gmail.com
Psycholog - Sylwia Kastek

Poniedziałek w godzinach 7:00-8:00

e-mail: skastek.psycholog@gmail.com
Pedagog - Martyna Pludra

Wtorek w godzinach 09:00-10:00

e-mail: martynapludra@gmail.com