Konkurs dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najpiękniejszej lalki
10 wrzesień 2019

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie najpiękniejszej lalki
 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie najpiękniejszej lalki.
Celem konkursu jest zachęcenie do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu  w rodzinie oraz pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni plastycznej  i przestrzennej dzieci i rodziców.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu konkursu.
 NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe lub książkowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w przedszkolu.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane przez rodziców i dzieci w domu.
 • Lalka ma mieć formę przestrzenną.
 • Materiały oraz technika prac dowolna.
 • Wielkość lalki dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci.
 • Prace należy składać u wychowawców grup do dnia 30 września 2019r
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 października o godz. 10.00  w przedszkolu. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
 Szczegółowych informacji udziela Maria Zadrożniak – dyrektor przedszkola.