Publiczne Przedszkole Ujastek 5b

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024: 

przewodnicząca: Izabela Kielar-Ostrowska
skarbnik: Anna Białowąs
sekretarz: Elżbieta Frankiewicz
członek: Agnieszka Kuraś
członek: Anna Włodarczyk


Kontakt do Rady Rodziców

radaglukusie@gmail.com