Niepubliczny Żłobek Ujastek 5b

Oferta

Promocja “Lato 2024”;

dla dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka od miesięcy; maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024r.

oferujemy 20% zniżki na czesne w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do placówki oraz 0 zł opłaty za wpisowe

 

Wpisowe do żłobka:

I. 400 zł – dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy
II. 200 zł – dla dzieci zapisywanych na kolejny rok szkolny

 

Opłata za żłobek w roku 2024r.: 

Pakiet do 5 godzin: 1450 zł
Pakiet do 10 godzin: 2100 zł 

 
 

Dofinansowanie: Żłobek korzysta z dofinansowania z Gminy Miejskiej Kraków. 

“W roku 2024 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. “czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy ) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.” 

Rabaty: 

Karta Dużej Rodziny: 10%
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: 10%
Drugie dziecko (przedszkole/żłobek): 10% 

Wyżywienie od 01.02. 2024r.: 

Całodzienne – 22 zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie – 2,90 zł, II śniadanie 1,60 zł, obiad – 11,70 zł, podwieczorek – 2,90 zł, II podwieczorek – 2,90 zł. 

Dopłata do diet wynosi 2,00zł do 1 stawki żywieniowej/ dzień. Dopłata z tego tytułu obowiązuje bez względu na ilość posiłków zamówionych do danej diety. Dopłata będzie doliczana do każdej diety niezależnie od stopnia trudności związanej z jej przygotowaniem oraz ilości alergenów.

Zajęcia: 

W ramach czesnego w roku szkolnym 2023/2024 oferujemy zajęcia; z j.angielskiego, zabawy logopedyczne, rytmikę, taniec terapeutyczny, zajęcia relaksacyjne, religię (dla chętnych) oraz dogoterapię.