Niepubliczny Żłobek Ujastek 5b

Oferta

Promocja dla dzieci zapisanych do końca roku 2023:

20% rabatu w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do placówki

 

Wpisowe do żłobka:

I. 400 zł – dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy
II. 200 zł – dla dzieci zapisywanych na kolejny rok szkolny

 

Opłata za żłobek w roku 2023r.: 

Pakiet do 5 godzin: 1300 zł
Pakiet do 10 godzin: 1900 zł 

 
 

Dofinansowanie: Żłobek korzysta z dofinansowania z Gminy Miejskiej Kraków. 

“W roku 2023 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. “czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy ) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.” 

Rabaty: 

Karta Dużej Rodziny: 10%
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: 10%
Drugie dziecko (przedszkole/żłobek): 10% 

Wyżywienie w 2023r.: 

Całodzienne – 21 zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie – 2,70 zł, II śniadanie 1,60 zł, obiad – 11,30 zł, podwieczorek – 2,70 zł, II podwieczorek – 2,70 zł. 

Od dnia 1 stycznia 2023 roku dopłata do diet wynosi 1,60zł do 1 stawki żywieniowej/ dzień. Dopłata z tego tytułu obowiązuje bez względu na ilość posiłków zamówionych do danej diety. Dopłata jest ustalana po indywidualnym kontakcie z cateringiem i dietetykiem. 

Zajęcia: 

W ramach czesnego w roku szkolnym 2023/2024 oferujemy zajęcia; z j.angielskiego, zabawy logopedyczne, rytmikę, taniec terapeutyczny, zajęcia relaksacyjne, religię (dla chętnych) oraz dogoterapię.