Publiczne Przedszkole Ujastek 5b

Publiczne Przedszkole Ujastek 5 b

Publiczne Przedszkole” Glukusie” w Krakowie mieści się w osobnym budynku biurowym Aurum przy ulicy Ujastek 5b, który jest zlokalizowany blisko przystanku tramwajowego Zajezdnia Nowa Huta i zjazdu z obwodnicy Krakowa. Budynek jest parterowy, nowoczesny, monitorowany całodobowo, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przedszkole posiada własny parking wyłącznie dla rodziców dzieci przedszkola i żłobka oraz 6-arowy ogród z placem zabaw, który został urządzony z myślą o bezpieczeństwie naszych podopiecznych.
Powierzchnia użytkowa przedszkola to ponad 900m², na których znajduje się 5 przestronnych, nowocześnie urządzonych, wyposażonych i dostosowanych do potrzeb dzieci sal do zabawy, nauki i odpoczynku. 

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Obecnie funkcjonuje 5 grup wiekowych- (2,5 latki, 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki). Z dziećmi w każdej grupie pracuje 2 wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy w przedszkolu nauczycieli. W trzech najmłodszych grupach dodatkowo zatrudnia się pomoc wychowawcy. 

Aby zapewnić opiekę na najwyższym poziomie, placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz dzieci przewlekle chorych – w tym diabetyków i alergików. 

Obok wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnieni są również specjaliści: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, pedagog, oraz edukator diabetologiczny. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą. 

Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć w ramach podstawy programowej: j. angielski, rytmika, religia, gimnastyka, taniec terapeutyczny, zabawy logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz warsztaty teatralne i plastyczne. W przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe poza podstawą programową według zainteresowań dzieci i propozycji rodziców. Dużą popularnością cieszy się m. in. robotyka, taniec współczesny, zabawy z piłką, gimnastyka korekcyjna i język angielski

Firma świadcząca usługę cateringową mieści się w tym samym budynku, co ułatwia stałe monitorowanie jakości, świeżości, temperatury i godzin wydawania posiłków. Posiłki podawane dzieciom są przygotowywane pod konkretne wskazania medyczne danego dziecka. Dietetyk zatrudniony w firmie cateringowej ustala z rodzicami i lekarzem dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba) indywidualną dietę. 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30. 

Opłaty za pobyt są identyczne jak w przedszkolach samorządowych czyli 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennego pobytu w przedszkolu. Opłata ta nie dotyczy dzieci sześcioletnich. 

W tym miejscu honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. 

Opłaty za wyżywienie:
Od 1 lutego 2024r.
Całodzienne – 22 zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie – 2,90 zł, II śniadanie 1,60 zł, obiad – 11,70 zł, podwieczorek – 2,90 zł, II podwieczorek – 2,90 zł. 

Od dnia 1 lutego 2024 roku dopłata do diet wynosi 2,00zł do 1 stawki żywieniowej/ dzień. Dopłata z tego tytułu obowiązuje bez względu na ilość posiłków zamówionych do danej diety. Dopłata będzie doliczana do każdej diety niezależnie od stopnia trudności związanej z jej przygotowaniem oraz ilości alergenów.

Zapraszamy do naszej Placówki. Posiadamy jeszcze wolne miejsca.