Publiczne Przedszkole Ujastek 5b

Dyrekcja i specjaliści

Prosimy o kontakt telefoniczny (510-431-751) lub poprzez pocztę e-mail.

Specjaliści

Natalia Koczy-Szpecht

Specjalizacja

Logopeda

E-mail

natkoczy@gmail.com

Dni i godzina pracy

Środa w godzinach 8:00-9:00

Klaudia Borkowska

Specjalizacja

Psycholog

E-mail

klaudia.j.borkowska@gmail.com

Dni i godzina pracy

Wtorek w godzinach 8:00-9:00

Sylwia Kastek

Specjalizacja

Psycholog

E-mail

skastek.psycholog@gmail.com

Dni i godzina pracy

Środa w godzinach 7:00-8:00

Anita Grzyb

Specjalizacja

Pedagog

E-mail

grzybanita@wp.pl

Dni i godzina pracy

Czwartek w godzinach 14:30-15:30