Publiczne Przedszkole "Glukusie" ul. Ujastek 5 b

Publiczne Przedszkole” Glukusie” przy ulicy Ujastek 5b w Krakowie mieści się w nowoczesnym, monitorowanym całodobowo parterowym budynku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada własny, 6-arowy ogród z placem zabaw, który został urządzony z myślą o bezpieczeństwie naszych podopiecznych. Powierzchnia użytkowa przedszkola to ponad 900m², na których znajduje się 5 przestronnych, nowocześnie urządzonych sal. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz dzieci przewlekle chorych -  w tym diabetyków i alergików. W Placówce obok wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnieni są również specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog oraz edukator diabetologiczny. Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć w ramach podstawy programowej: j. angielski, rytmika, religia, gimnastyka, taniec terapeutyczny, zabawy logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz warsztaty teatralne.

Przedszkole rozpoczęło działalność 01 września 2017r. Cały czas poszerza obszar swojego działania. W tym miejscu honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.

Zapraszamy do naszej Placówki. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Opłaty są identyczne jak w przedszkolach samorządowych.