Ważna informacja dla rodziców
18 maj 2020

Szanowni Państwo Rodzice!

Od dnia 25 maja 2020 r. Niepubliczny Żłobek „Glukusie” prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi w domu.
Decydując się na powierzenie nam dziecka w trakcie epidemii COVID-19, proszę o dokładne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w żłobku, wypełnienie Ankiety i Oświadczenia. Wszystkie te dokumenty zostały wysłane do Państwa mailowo i są udostępnione do zapoznania się na stronie. Podpisany przez Państwa scan Ankiety i Oświadczenia należy odesłać do dnia 20 maja 2020r. (środa), do godz. 12.00 na adres:  sekretariat@glukusie.pl
Uzupełniona ankieta pozwoli nam na sprawną organizację grup, dyżurów opiekunów oraz żywienia.

Jednocześnie informuję, że zajęcia będą odbywały się w grupach i pomimo wdrożenia „reżimu sanitarnego” opisanego w Procedurach Bezpieczeństwa, istnieje ryzyko narażenia dzieckai jego rodziny na zakażenie COVID-19.
Ponadto, informuję że zgodnie z wiadomością ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rodzice mogą zdecydować o nieposyłaniu swojego dziecka do żłobka do dnia 14 czerwca 2020 r., zachowując prawo do zasiłku opiekuńczego do tego dnia. Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020r.
 
Dominik Łośko – Właściel żłobka
Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców