Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich nauczycielach i pracownikach przedszkola. I właśnie z tej okazji 13 października 2023r dzieci z grupy Żuczków swoją wdzięczność dla nauczycieli wyrazili poprzez zaprezentowane wiersze, piosenkę i taniec.                        Pani Dyrektor przekazała słowa podziękowania nauczycielom i pracownikom przedszkola. Podziękowała za trud wkładany w wychowanie dzieci, za przeżywanie wraz z dziećmi wielu wspaniałych chwil życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.