Glukuś poznaje zwierzęta

centrum edukacji glukusie, centrum edukacji przyjazne diabetykom, publiczne przedszkole w ujastek, niepubliczny żłonek w ujastek, zajęcia dla dzieci w ujastek, nauka w przyjaznej atmosferze, zajęcia i zabawy dla najmłodszych, język angielski dla najmłodszych, edukatorzy diabetologiczni, edukacja dzieci

W kwietniu dwie najstarsze grupy z naszego przedszkola brały udział w projekcie przyrodniczym “Glukuś poznaje zwierzęta”. Przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę o nowe informacje dotyczące różnych gatunków zwierząt, poznały miejsca ich występowania, środowisko życia. Metody i formy pracy pozwoliły dzieciom na samodzielne dochodzenie do wiedzy. Dzieci przeprowadzały obserwacje na spacerach i w ogrodzie przedszkolnym. Uzmysłowiło to przedszkolakom piękno otaczającej przyrody i pozwoliło zrozumieć jej rolę w życiu człowieka i zwierząt.