Ogólnopolski konkurs plastyczny “Glukusiowy Przyjaciel”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym “Glukusiowy przyjaciel” dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Termin składania prac; do 15 grudnia 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego). Szczegóły konkursu – regulamin oraz plakat informacyjny w załącznikach.