Oferta Publicznego Przedszkola "Glukusie" ul. Ujastek 5 b

Publiczne Przedszkole” Glukusie” w Krakowie mieści się w osobnym budynku biurowym Aurum  przy ulicy Ujastek 5b, który jest zlokalizowany blisko przystanku tramwajowego Zajezdnia Nowa Huta i zjazdu z obwodnicy Krakowa. Budynek jest parterowy, nowoczesny, monitorowany całodobowo, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedszkole posiada własny parking wyłącznie dla rodziców dzieci przedszkola i żłobka oraz 6-arowy ogród z placem zabaw, który został urządzony z myślą o bezpieczeństwie naszych podopiecznych.
Powierzchnia użytkowa przedszkola to ponad 900m², na których znajduje się 5 przestronnych, nowocześnie urządzonych, wyposażonych i dostosowanych do potrzeb dzieci sal do zabawy, nauki i odpoczynku.                                                                                                                                 

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Obecnie funkcjonuje 5 grup wiekowych- (2,5 latki, 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki). Z dziećmi w każdej grupie pracuje 2 wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy w przedszkolu nauczycieli. W trzech najmłodszych grupach dodatkowo zatrudnia się pomoc wychowawcy.  

Aby zapewnić opiekę na najwyższym poziomie, placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz dzieci przewlekle chorych -  w tym diabetyków i alergików.  

Obok wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnieni są również specjaliści: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, pedagog, oraz edukator diabetologiczny.  Wszyscy pracownicy przeszkoleni są w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą.                           

Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć w ramach podstawy programowej: j. angielski, rytmika, religia, gimnastyka, taniec terapeutyczny, zabawy logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz warsztaty teatralne i plastyczne. W przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe poza podstawą programową według zainteresowań dzieci i propozycji rodziców. Dużą popularnością cieszy się m. in. robotyka, taniec współczesny, zabawy z piłką, gimnastyka korekcyjna i język angielski.                                                                                                                                

Firma świadcząca usługę cateringową mieści się w tym samym budynku, co ułatwia stałe monitorowanie  jakości, świeżości, temperatury i godzin wydawania posiłków. Posiłki podawane dzieciom są przygotowywane pod konkretne wskazania medyczne danego dziecka. Dietetyk zatrudniony w firmie cateringowej ustala z rodzicami i lekarzem dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba) indywidualną dietę.   

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.

Opłaty za pobyt są identyczne jak w przedszkolach samorządowych czyli 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennego pobytu w przedszkolu. Opłata ta nie dotyczy dzieci sześcioletnich.        
                         
                                                                                                                                                         
W tym miejscu honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.                                                      

Opłaty za wyżywienie:
Od 1 stycznia 2023r.
Całodzienne - 21 zł (można wybrać poszczególne posiłki)
Śniadanie - 2,70 zł, II śniadanie 1,60 zł, obiad - 11,30 zł, podwieczorek - 2,70 zł, II podwieczorek - 2,70 zł.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku dopłata do diet wynosi 1,60zł do 1 stawki żywieniowej/ dzień. Dopłata z tego tytułu obowiązuje bez względu na ilość posiłków zamówionych do danej diety. Dopłata jest ustalana po indywidualnym kontakcie z cateringiem i dietetykiem.


Zapraszamy do naszej Placówki. Posiadamy jeszcze wolne miejsca.