Rada Rodziców Przedszkole "Glukusie" ul. Ujastek 5b


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

przewodnicząca:Izabela Kielar-Ostrowska
skarbnik:Anna Rojek
sekretarz:Katarzyna Bicz
członek:Aleksandra Czapiewska
członek:Anna Białowąskontakt do Rady Rodziców: radaglukusie@gmail.com