Rada Rodziców Przedszkole "Glukusie" ul. Ujastek 5b


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

przewodnicząca:Izabela Kielar-Ostrowska
skarbnik:Anna Rojek
sekretarz:Katarzyna Bicz
członek:Karolina Biernat
członek:Aleksandra Czapiewskakontakt do Rady Rodziców: radaglukusie@gmail.com