Dokumenty

Wyprawka przedszkole

Ankieta żywieniowa

Zgoda na udział w zajęciach religii i wykorzystanie wizerunku w przedszkolu 2022

Karta zapisu - przedszkole i żłobek

Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 2022 2023.

Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka Przedszkola-2022-2023

Oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny Przedszkola-2022-2023

Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w przedszkolu lub żłobku 2023-2024r.

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców 2023-2024